Sailor Moon
Karakterler

 • Usagi Tsukino
 • Mamoru Chiba
 • Minako Aino
 • Ami Mizuno
 • Rei Hino
 • Makoto Kino
 • Luna ve Artemis
 • Haruka Tenou
 • Michiru Kaioh
 • Setsuna Meioh
 • Hotaru Tomoe